Ισολογισμός 2016         2017/02/28

Πρόσκληση Γ.Σ.             2017/02/28

Ισολογισμός 2017         2018/04/30

Πρόσκληση Γ.Σ.             2018/04/30

 Ισολογισμός 2018        2019/04/30 

Πρόσκληση Γ.Σ.             2019/04/30  

Ισολογισμός 2019         2020/05/05

Πρόσκληση Γ.Σ.             2020/05/05

 

Ισολογισμός 2020         2021/06/03

 

Πρόσκληση Γ.Σ.            2021/06/03